1. Nakita ko na tsura ko pag tanda ko. :D
@EricClapton #idol #MusicIcon #Guitars #Blues

    Nakita ko na tsura ko pag tanda ko. :D
    @EricClapton #idol #MusicIcon #Guitars #Blues

    1 year ago  /  0 notes